top of page

Sikkerheitsdag torsdag 7. mars

Oppdatert: 14. feb.


Verda blir stadig meir uforutsigbar og utfordrande. Den sikkerheitspolitiske situasjonen hardnar til, og verdiar må vernast i ei stadig meir kompleks tid. Konflikter internasjonalt krev meir av oss både på nasjonalt og regionalt nivå. Ein ser at norske bedrifter sine IKT-system er sårbare, samtidig som skiljet mellom sanning og løgn utfordrast av kunstig intelligens og store språkmodellar. Vest politidistrikt har saman med Gloppen Næringsorganisasjon teke initiativ til ein sikkerheitsdag for næringslivet i regionen.

Vest Politidistrikt, PST, Næringslivets Sikkerhetsråd og LocalHost vil dele erfaringar rundt sikkerheitsutfordringar og kome med konkrete råd som både små og store bedrifter vil ha nytte av


Program:

 

10.00-10.15:          Registrering

10.15-10.45:          Presentasjon av trusselbildet nasjonalt. Tone Loftesnes Kornli, PST – Vest politidistrikt

10.50 -11.00:         Pause – kaffe

11.00 -11.30:         Geopolitiske spenninger, hvordan påvirker dette oss. Cornelia Marie Dybwad, Næringslivets Sikkerhetsråd

11.30 -12.00 :         Samarbeid og samhandling mellom politi og privat sektor. Sonja Lund, Næringslivskontakt Vest politidistrikt

12.00-13.00:           Lunsj

13.00 -13.45           Morgendagens trusler – herunder ulike bedragerimodus. Sonja Lund, Næringslivskontakt Vest politidistrikt

13.45-14.00:           Pause  – kaffe

14:00-14.45:          Sikkerheitstrategi i di bedrift 2024. Tomas Andersen, LocalHost AS 

14.45 -15:00:          Spørsmål og diskusjon

15:00:                    Slutt
34 visninger0 kommentarer

Commentaires


bottom of page