top of page

Kontakt GN

Gloppen Næringsorganisasjon er ein medlemsorganisasjon eigd av bedriftene som er medlemmer. Styret består av dedikerte folk som brenn for å styrkje næringslivet i Gloppen. Målet vårt er å skape ein sterk og berekraftig økonomi, trekkje til oss investeringar og legge til rette for vekst og nyskaping her i kommunen vår. Vi samarbeider tett med lokale bedrifter, det offentlege og andre som er interesserte i å være med å skape noko. Med vår lokale kunnskap og engasjement for Gloppen jobbar vi hardt for å få ut det store potensialet som finst i regionen vår. Bli med oss i Gloppen Næringsorganisasjon – saman skapar vi vekst!

Gloppen Næringsorganisasjon

Gloppenutvikling AS

Dagleg leiar: Vegar Sårheim


Kontoradresse Breim:

Reed Senter, Skrøppavegen 2

6827 Breim

Kontoradresse Sandane:

2. etg. i Hendenbygget

Kontortid kan variere - ta kontakt på førehand for avtale

Styret i Gloppen Næringsorganisasjon:

  • Lars Endre Gimmestad (styreleiar)

  • Kai Petter Sårheim

  • Ingvill Hestenes

  • Hallgeir Hansen

  • Inger Karin Grov

  • Marita Frøyen

  • Ola Sundt Ravnestad

bottom of page