top of page
Brødrene Aa

Gloppen Næringsorganisasjon inviterer deg til å bli ein nøkkelspelar i veksten og utviklinga av næringslivet vårt. Som medlem i organisasjonen får du tilgang til eit sterkt fellesskap av lokale bedrifter og entreprenørar som jobbar saman for å styrkje næringslivet i Gloppen.

Bli medlem i GN

Kva kan du forvente deg som medlem?

Bli marknadsført gjennom organisasjonen, både lokalt og regionalt. Auka synleggjering kan opne dører og skape nye forretningsmoglegheiter.

Synleggjering

Bli ein del av eit sterkt og aktivt næringsnettverk der du kan bygge relasjonar, utveksle erfaringar og finne nye samarbeidsmoglegheiter.

Nettverk

Dra nytte av kunnskap og ressursar i fellesskapet. Del og lær frå andre næringsaktørar for å styrkje di eigen verksemd.

Ressursdeling

Bli medlem !

Bedriftsinformasjon

Bransje
Antal årsverk / Type medlemskap
1-4 årsverk, kr. 1700,- pr. år
5-9 årsverk, kr. 3200,- pr. år
10-14 årsverk, kr. 6200,- pr. år
15+ årsverk, kr. 9200,- pr. år

Kontaktperson

bottom of page