top of page

Kjøp og salsvilkår

Gloppen Næringsorganisasjon (GN) sel billettar gjennom GloppenUtvikling AS (GU) til eigne arrangement. Kjøpte billettar vert sendt på e-post til bestillar. GN/GU kan ikkje lastast for force majeure. Kjøpte billettar vert ikkje refundert ved gjennomført arrangement.

1 Partane

Selgar er GloppenUtvikling AS, Sørstrandsvegen 6, 6823 Sandane, organisasjonsnummer 859 672 612, tlf: 93 00 93 83​, og betegnes i det følgande som selgar/selgaren. Kjøper er den forbrukaren som foretar bestillinga, og betegnes i det følgande som kjøpar/kjøparen.

 

2 Betaling

Betaling skjer via Vipps når kjøparen gjennomfører bestilling via nettsida gloppenutvikling.no

 

3 Levering

Billett til valgt arrangement blir levert via e-post til kjøpar på oppgitt e-postadresse. Eventuell ombooking eller avbestilling må gjerast direkte til selgar via e-post eller telefon.

 

4 Angrerett og reklamasjon

Elektroniske varer/tenester samt sal av kurs/billettr er unntatt angrerett. Reklamasjon til selgaren bør skje skriftlig.

Klager rettast til selgar innan rimelig tid. Partane skal forsøke å løyse eventuelle tvistar i minnelighet. Dersom dette ikkje lykkast, kan kjøparen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan og nyttast om du ynskjer å klage. Det er særlig relevant, dersom du er forbrukar busett i eit anna EU-land.
Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

bottom of page