top of page
DSC01787.JPG
Utsikt over Sandane

Velkommen til

Gloppen Næringsorganisasjon

I Gloppen Næringsorganisasjon byggjer vi saman ein sterk næringsregion. Lokale bedrifter, kreative hovud og gode idear kjem saman for å skapa vekst og framgang. Bli med oss – her blir moglegheiter til realitetar!

I Gloppen Næringsorganisasjon arbeider vi målretta for å gi næringslivet best mogleg tilhøve for vekst og utvikling, og vi skal bidra til at Gloppen blir ein stadig meir attraktiv kommune å bu og arbeide i.

Krafttak for næringsutvikling

PwC har dei siste åra teke tempen på næringslivet i Gloppen. Under kan du laste ned rapport frå 2021. Ny rapport for 2023 er på gang. 

Næringsrapport

Elv

Vi håpar du vil vere med på det viktige, felles krafttaket for næringsutvikling i Gloppen.

Som medlem tek du del av eit viktig nettverk, og du får tilgang på arrangement, ressursar og synleggjering.

Bli medlem!

Siste nytt...

Kva skjer?

Kvifor være medlem i GN?

Bli marknadsført gjennom organisasjonen, både lokalt og regionalt. Auka synleggjering kan opne dører og skape nye forretningsmoglegheiter.

Synleggjering

Bli ein del av eit sterkt og aktivt næringsnettverk der du kan bygge relasjonar, utveksle erfaringar og finne nye samarbeidsmoglegheiter.

Nettverk

Dra nytte av kunnskap og ressursar i fellesskapet. Del og lær frå andre næringsaktørar for å styrkje di eigen verksemd.

Ressursdeling

Sjekk og ut..

Sandanedagane
Matamål
Gloppen U40

Our
Solutions

bakgrunn

Strategy

Describe the service and how customers or clients can benefit from it. It’s an opportunity to add a short description with relevant details, like pricing, duration and how to book.

Execution

Describe the service and how customers or clients can benefit from it. It’s an opportunity to add a short description with relevant details, like pricing, duration and how to book.

Kontor

Data Advisory

Describe the service and how customers or clients can benefit from it. It’s an opportunity to add a short description with relevant details, like pricing, duration and how to book.

Samarbeidspartnerar

bottom of page