top of page

Frokostmøte 15/2
Mange hadde møtt opp på årets første frokostmøte i GN. Kjekt at så mange både ´gamle´ og ´nye´ medlemmer blei med!
Tema for dagen var Strategisk Næringsplan for Gloppen Kommune kor Næringssjef Knut Roger Nedsal informerte om jobben ein er i gang med. Kommunen har fått litt lite tilbakemelding frå næringslivet på kva bedriftene meiner er viktig i arbeidet med planen.

Ein har derfor sendt ut undersøking på nytt, med svarfrist 1. mars (sjå eiga sak og e-post sendt ut)


Frå Inviro AS informerte Øystein Nes og Kari Rygg om henholdsvis Nordfjordtreffet 2024 og etablering av Studentstove i Gloppen. Her er Gloppen Kommune og GN i dialog med Inviro for å få dette på plass. Vi har stor tru på at dette kan bli eit veldig bra tilbod.


Utlyste desentraliserte og fleksible utdanningar, som er tilgjengelig via Samordna opptak med søknadsfrist 15. april.

Ved å gå gjennom "skjemaet" vil ein kunne sjå kva som er tilgjengelig, og ved å svare, får vi ein peikepinn på kva utdanningar studiesenteret bør satse på. Her er lenken: https://forms.gle/UgT73QtYZ5mdncCM6Presentasjonen til Inviro kan du laste ned her:


presentasjon GNO
.pdf
Last ned PDF • 5.09MB72 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page